RM. VÂLCEA, Str. N. Balcescu, Nr. 30, 

TEL.: 0350431571/0753084270 FAX: 0350431576

           E-MAIL:isjvl@yahoo.com; isjvl@isjvl.ro

 Tel verde0800816250 

FISE DE LUCRU

Aplicații la metoda reducerii la absurd

Divizibilitate in N - cls VI

Divizibilitate in Z. Ecuații și inecuații în Z - cls VII

PROBLEME DE MATEMATICĂ DE NIVEL GIMNAZIAL DATE LA BACALAUREAT

PROBLEME DE MATEMATICĂ PENTRU OLIMPIADE

SUME GAUSS

Ultima cifră. Pătrate perfecte. Cuburi perfecte.

Principiul cutiei

Probl de numarare si combinare

Fișă de aplicații numere raționale clasa a VI-a

Numere prime. Numere compuse. Numărul şi suma  divizorilor.

Probleme de combinare şi numărare.  Regula produsului

Numere prime. Numere compuse. Numărul şi suma  divizorilor.

Probleme de combinare şi numărare.  Regula produsului

MATERIALE DIDACTICE

Aplicații ale monotoniei integralei definite

Principul includerii și excluderii

limite L'Hospital

Metode inedite de rezolvare a sistemelor de ecuatii

Regula lui L'Hospital

Teorema clestelui. Aplicații

Distanța dintre două drepte necoplanare

TEME SI PROBLEME DE MATEMATICĂ PENTRU BACALAUREAT -partea II

METODICA PREDĂRII UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE -METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR

METODA COMPARATIEI. METODA FIGURATIVĂ. METODA REDUCERII LA UNITATE

CUM PUTEM AJUTA ELEVII SĂ ÎNŢELEAGĂ NATURA INTRINSECĂ A MATEMATICII

CALCULUL UNOR LIMITE DE SIRURI CU AJUTORUL INTEGRALELOR DEFINITE DIN FUNCTII  RATIONALE

PROIECT  DE   LECTIE-aplicații ale descompunerii în factori- cls a VIII - a

TEME ȘI PROBLEME DE MATEMATICĂ PENTRU BACALAUREAT

Locuri Geometrice clasa a   VII-a

METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE ARITMETICĂ

METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE ARITMETICĂ

METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE ARITMETICĂ

METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE CONCURENȚA SI COLINIARITATE

PROIECT DIDACTIC -Probleme cu calcul algebric, funcţii şi geometrie plană pentru evaluarea naţională

UTILIZAREA ECUAȚIILOR IN REZOLVAREA UNOR PROBLEME DISTRACTIVE DE MATEMATICA APLICATA

Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuatiei de gradul I

 PLANIFICARI DIDACTICE

Planif_anuală _V_2017-2018

Planificare calendaristică_ clasa a V-a_ 2017-2018_

TESTE

Subiecte Concurs Dan Barbilian Horezu clasa a 8-a

Test de evaluare - Metode de calcul pentru integrale definite

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ- clasa a V-a

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ-clasa a V-a Barem de eval si notare

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ clasa a VIII-a Varianta 1,2 +barem+matrice specificatii

FIŞĂ DE EVALUARE_COMBINATORICĂ

Test_numere_reale clasa a VIII-a

Teză matematică sem I 2017 2018 clasa a VIII-a

ULTIMELE NOUTĂŢI